Влада РС обавезала инститруције да штитe имовину Српске од антидејтонских одлука Уставног суда БиХ

ОДБАЦИЛА ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА БиХ КОЈЕ ПОДРИВАЈУ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕ ОСНОВЕ СРПСКЕ

* Влада РС задужила све институције извршне власти да при извршавању својих надлежности доследно поштују и придржавају се Закључака Народне скуштине Републике Српске у вези са информацијом о антидејтонском дјеловању Уставног суда БиХ број 02/1-021-144/20 из 2020. године

* Генерални секретаријат задужен да, у сарадњи са ресорним министарствима и академском заједницом, припреми информацију о заштити права и интереса Српске поводом деловања Уставног суда БиХ, која ће бити достављена Народној скупштини на разматрање, а овај закључак ступа на снагу даном његовог доношења

______________________________________________________________________________

         ВЛАДА Републике Српске донела је данас закључак којим, полазећи од привржености Српске Општем оквирном споразуму за мир у БиХ, сматра неприхватљивим одлуке Уставног суда БиХ којим се подривају надлежности Републике Српске и урушавају егзистенцијалне основе њеног постојања.

         Владе је саопштила, у вези са актом председника Републике Српске Милорада Додика од 3. марта, да задужује све институције извршне власти да при извршавању својих надлежности досљедно поштују и придржавају се Закључака Народне скуштине Републике Српске у вези са информацијом о антидејтонском деловању Уставног суда БиХ број 02/1-021-144/20 из 2020. године.

         Влада је препоручила Правобранилаштву Републике Српске и Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове да код свих поступака у управним стварима везаним за грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште, шуме или шумско земљиште, а где су странке у поступцима носиоци својине јавног права /Република Српска, јединица локалне самоуправе, јавно предузеће, јавна установа или друге јавне службе који су носиоци својине јавног права/ сва спорна питања решавају споразумно.

         Влада РС препоручила је Правобранилаштву да, у складу са законским надлежностима, настави предузимати активности ради заштите и остваривања имовинских права и интереса заступаних субјеката, у складу са овим закључцима, те наложила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде да изврше свеобухватну анализу Закона о шумама и Закона о пољопривредном земљишту и предложе Влади даље поступање.

          На посебној седници Владе Генерални секретаријат је задужен да, у сарадњи са ресорним министарствима и академском заједницом, припреми информацију о заштити права и интереса Српске поводом деловања Уставног суда БиХ, која ће бити достављена Народној скупштини на разматрање, а овај закључак ступа на снагу даном његовог доношења.

 

 

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари