Српска у 2020. улаже 4.800.000 КМ у функционисање својих представништава по свету

БИЋЕ ЕМИТОВАНО 35.000 ОБВЕЗНИЦА ОД ПО 1.000 КМ СА РОКОМ ДОСПЕЋА ОД 7 ГОДИНА

Седница Владе Републике Српске

* Представништву у Републици Србији распоређује се 800.000 КМ, Представништву у СР Немачкој 420.000 КМ, Представништву у Руској Федерацији  920.000 КМ, Представништву у Белгији следује 640.000 КМ, Представништву у Израелу 300.000 КМ, Представништву у Аустрији 700.000,00 КМ, Представништву у САД 600.000 КМ док се Представништву у Грчкој додељује 320.000 КМ

________________________________________________________________________  

        ВЛАДА Републике Српске донела је на данашњој седници Одлуку о распореду средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству за 2020. годину, за шта се распоређује 4.800.000 КМ.

        Представништвима Републике Српске распоређују се средства ради остваривања редовне делатности за 2020. годину.

        Представништву у Републици Србији распоређује се 800.000 КМ, Представништву у СР Немачкој 420.000 КМ, Представништву у Руској Федерацији  920.000 КМ, Представништву у Белгији следује 640.000 КМ, Представништву у Израелу 300.000 КМ, Представништву у Аустрији 700.000,00 КМ, Представништву у САД 600.000 КМ док се Представништву у Грчкој додељује 320.000 КМ.

        Влада Републике Српске донела је решење о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 367.481,08 КМ са позиција трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску у износу од 287.481,08 КМ и капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ у износу од 80.000 КМ.

        Средства ће бити употребљена за реализацију различитих пројеката који се односе на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре, те водоводне и канализационе мреже у локалним заједницама.

        Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на обезбеђењу услова за почетак зимске туристичке сезоне 2019/2020. године на Јахорини.

        Такође, за предстојећу зимску туристичку сезону на Јахорини потребно је поново анимирати све надлежне органе на предузимању специфичних мера из њихове надлежности које су територијално везане за локалитет Скијалиште „Јахорина“.

        Влада Републике Српске донијела је Одлуку о тридесет осмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, у износу до 35.000.000,00 КМ.

        "Овом одлуком планирано је да се емитује до 35.000 обвезница номиналне вредности 1.000 КМ, са роком доспећа од седам година и каматном стопом од 2,4% годишње. Намена средстава прикупљених емисијом дугорочних хартија од вредности – обвезница - јесте обезбеђивање средстава, у складу са Буџетом Републике Српске за 2020. годину у оквиру: Финансирања – Нето задуживања, на позицији 921000 – примици од дугорочног задуживања", саопштено је из Владе РС.

        Народна скупштина Републике Српске усвојила је Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину. Поменутом одлуком је прописано да се средства могу прибавити, између осталог, и емисијом дугорочних хартија од вредности.      

        (Срна)

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари