Српска кренула у доношење закона о регистру непрофитних оргнизација и јавности њиховог рада

НЕУРЕЂЕНОСТ ЊИХОВОГ ПОЛИТИЧКОГ ДЕЛОВАЊА ШТЕТИ ПРАВНОМ И УСТАВНОМ СИСТЕМУ СРПСКЕ

        ВЛАДА Републике Српске данас је, у наставку 13. седнице, утврдила и Нацрт закона о посебном регистру и јавности рада непрофитних организација.

        Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске уредио је питања оснивања, поступак регистрације, унутрашњу организацију и престанак рада, с тим да област јавности рада није регулисао.

        - Република Српска до данас није уредила посебним законом област јавности рада непрофитних организација, њихово политичко деловање, објављивање финансијских извештаја, вођење пословних књига као и надзор над законитошћу рада и остале одредбе о раду непрофитних организација - каже се у саопштењу.

         Непостојањем закона којим се прописује област јавности рада непрофитних организација, њихово политичко деловање, објављивање финансијских извештаја, вођење пословних књига као и надзор над законитошћу рада и остале одредбе о раду непрофитних организација, стварају се претпоставке за урушавање правног система и уставног уређења Републике Српске и чине штетне последице на рад органа и организација Републике Српске - истиче се у саопштењу.

 

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари