Просветна инспекција РС Универзитету за пословне студије наложила да поништи диплому Осмице

ЕВО ДОКАЗА ДА СРПСКА ПОНЕКАД НИЈЕ МРСКА НИ ВОДЕЋИМ БОШЊАЦИМА КОЈИ БИ ЈЕ РАДО СРУШИЛИ

Осман Мехмедагић Осмица

* Директор ОБА Осман Мехмедагић полагао испите из треће године студија, а да претходно није положио све испите из друге године студија што је супротно Закону

* На његовим пријавама за полагање испита нису наведени датум полагања испита, немају потпис референта Студентске службе, а у делу пријаве који попуњава одговорни професор нису уписани сви подаци. Инспекторима нису предочени ни записници о полагању испита које у складу са законом попуњава испитивачЖ

______________________________________________________________________

        РЕПУБЛИЧКА просветна инспекција је донела првостепено решење којим је Универзитету за пословне студије у Бањалуци наложено да поништи диплому Османа Мехмедагића Осмице, директора ОБА, и исту огласи ништавом у Службеном гласнику Републике Српске, потврђено је за "Независне новине" у Инспекторату РС.

        Републичка просветна инспекција је 30. јула извршила ванредну инспекцијску проверу законитости стицања дипломе Мехмедагића која је издата на Универзитету за пословне студије Бањалука, те је том приликом утврђено више пропуста, речено је "Незавсиним" у Инспекторату РС.

        Увидом у матичне књиге и другу предочену документацију утврђено је да је Мехмедагићу одобрен упис на трећу годину наведеног Факултета и призната диплома о завршеном студију за стицање више стручне спреме на Правном Факултету у Сарајеву, међутим, како нам је речено, мишљења о признавању диференцијалних испита дали су професори који нису именовани за наставнике за диференцијалне испите.

        "Утврђен је и већи број пропуста у самој документацији, као што су недостаци на пријавама за полагање испита које нису имале наведен датум полагања испита, нису имале потпис референта Студентске службе, у делу пријаве који попуњава одговорни наставник нису уписани сви подаци. Инспекторима нису предочени ни записници о полагању испита које у складу са законом попуњава испитивач и доставља Студентској служби", рекли су нам у Инспекторату.

        Такође, пропусти су утврђени и у пријавним и семестралним листовима, где недостају подаци о семестру/години, о признатим испитима, потпис студента, називи предмета, подаци о одговорним наставницима и друго.

        Утврђено је и да су Мехмедагићу признати неки испити, а да је затим поново полагао те исте предмете, те је остало нејасно да ли му је испит признат или је исти полагао.

        "У матичној књизи је евидентирано да је студент полагао испите из треће године студија, а да претходно није положио све испите из друге године студија што је супротно Закону, јер је јасно дефинисано да студент не може полагати испите из текуће године студија док не положи испите из претходне године студија", казали су у Инспекторату.

        Кажу да су даље могућности поступања, у смислу подношења жалбе од стране субјекта контроле, покретања другостепеног поступка, управног спора и друго, дефинисане Законом о општем управном поступку, а од чега ће и зависити коначан исход инспекцијског поступка.

        Провера законитости дипломе је извршена на основу захтева Тужилаштва Босне и Херцеговине.

                https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Zasto-direktor-OBA-ostaje-bez-diplome/553579

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари