Влада Србије омогућила употребу додатних медицинских средстава

ДОБАВЉАЧИ ЋЕ МОРАТИ ДА ПРИЛОЖЕ ОПИС ЛЕКА И ИЗЈАВУ ДА ЈЕ ДЕЛОТВОРАН

        ЗА ВРЕМЕ трајања ванредног стања могу се набављати, стављати у употребу и у лечењу примењивати медицинска средства која нису произведена уз примену прописаних стандарда али морају испуњавати неколико услова.

        Ово се наводи у Уредби коју је 24. марта донела Влада Србије а супотписник је и председник Републике.

        У Уредби о посебним техничким захтевима, стандардима и примени медицинских средстава за време ванредног стања насталог услед болести КОВИ-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 наводи се да је добављач у обавези да достави један примерак описа техничких карактеристика и начина употребе медицинског средства и да приложи изјаву о томе да се употребом медицинског средства обезбеђује делотворност у лечењу.


 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари