Руска рубља у банкама и мењачницама Србије

НБС УВАЖИЛА ВИСОКО УЧЕШЋЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

У УКУПНОЈ СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ СРБИЈЕ

        РУСКА рубља ће се наћи на листи девиза и ефективног страног новца којима банке у Србији могу да тргују, као и на листи ефективног страног новца које овлашћени мењачи могу да купују и продају.

       Ово је омогућено усвајањем Oдлуке о врстама девиза и ефективног страног новца који се купују и продају на девизном тржишту на данашњој седници Извршног одбора Народне банке Србије.

       Укључивање руске рубље на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије омогућиће обављање финансијских трансакција у овој валути, чиме ће се олакшати и додатно унапредити сарадња двеjу земаља у реалном и финансијском сектору.

       На тај начин је уважена чињеница постојања високог учешћа Руске Федерације у укупној спољнотрговинској размени Србије, посебних односа о бесцаринској трговини између двеју земаља, као и значајних инвестиција великих руских компанија у Србији.

       Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана њеног објављивања у „Службеном гласнику РС“.

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари