Србе директоре школе терају да знају мађарски и хрватски

ВОЈВОЂАНЕРИЗАЦИЈА ХВАТА ЗАЛЕТ И УЛАЗИ У ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

         ДИРЕКТОРИ војвођанских школа у којима се изводи настава и на језику мађарске или хрватске мањине - ако желе да остану на функцијама - мораће да имају потврду да знају језике тих мањина – објавио је магистар Андор Дели, покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице.

         И не само да знају! Него и да имају „доказ о познавању језика на коме се образовно васпитни рад остварује”!

         Ово ће у пракси, вероватно, подразумевати да је кандидат за директора или завршио средњу, вишу или високу школу на језику мањине, или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.

         Ово ће практично значити да директори мешовитих школа треба да имају потврду о познавању хрватског и (или) мађарског, русинског или румунског.

         Потврду о знању језика до сада су прибављали једино просветни радници који су желели да предају на језику који им није матерњи.

         Узмимо пример школе са наставом на српском и мађарском.

         Ако је кандидат за директора Србин – мораће да има доказ да познаје мађарски, али – кандидату Мађару неће се тражити доказ да зна српски. Јер, српски није језик мањине. А не постоји обавеза да прибави доказ да зна и службени језик државе.

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари