Штедни улози већи од пет милиона динара чине 0,1 одсто свих улога, али – четвртину штедње

УКУПНА ДИНАРСКА ШТЕДЊА – 55,2 МИЛИЈАРДЕ, А ДЕВИЗНА – 9,7 МИЛИЈАРДИ ЕВРА      

* На више од 90 одсто штедних улога орочени су износи мањи од 10.000 динара. Међутим, ови улози по вредности учествују са свега један одсто у укупној штедњи

_________________________________________________________________________

         ДИНАРСКА штедња грађана положена код банака у Србији, према последњим подацима, премашила је 55,2 милијарде динара, сасвим прецизно – 55,2 милијарде, док девизна штедња износи 9,7 милијарди евра.

         Девизна штедња грађана у претходних десет година удвостручена је – повећана је 4,9 милијарди евра.

         Иако је у апсолутним износима штедња у динарима знатно мања, њен раст је био још снажнији у последњих 10 година, будући да је она у овом периоду петоструко увећана – са 10,7 милијарди динара на 55,2 милијарде.

         У укупној штедњи динарска штедња учествује са пет одсто, док је штедња у девизама и даље доминантна и износи 95 одсто укупне штедње, при чему се највећи део девизне штедње односи на штедњу у еврима.

         Највећи број партија девизне штедње - 80,6 одсто - односи се на штедњу до 500 евра, али је на тим штедним партијама депоновано свега један одсто укупног износа девизне штедње.

         На више од 90 одсто штедних улога орочени су износи мањи од 10.000 динара. Међутим, ови улози по вредности учествују са свега један одсто у укупној штедњи.

          Улози већи од пет милиона динара бројчано су заступљени у скромној мери (0,1 одсто), али чине готово четвртину вредности укупне динарске штедње.

 

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари