Стоп уједињеним монополима и колонијалној економској политици

Из економског манифеста Двери

 • Србију вуче на дно спрега међународних интересних група, ММФ-а, мултинационалних компанија,  НАТО-пакта, политичких странака под њиховом контролом, тајкуна и контролисаних медија

 

ДИЈАГНОЗА СТАЊА

         Сматрамо да је за садашње изузетно лоше стање у економији Србије најзаслужније функционисање уједињених монопола Србије – спреге међународних интересних група, ММФ-а, мултинационалних компанија,  НАТО-пакта, политичких странака под њиховом контролом, тајкуна и контролисаних медија

         Спровођена је колонијална економска политика држањем прецењеног курса динара који је вештачки одржаван приливом девиза од сумњивих и спорних приватизација и нерационалним задуживањем. Такав курс је стимулисао увоз и чинио домаћу производњу неисплативом услед чега су погашени бројни производни капацитети.

         Привреда је постала презадужена, неликвидна и са великим ненаплаћеним потраживањима. Знатно је повећан платно-билансни и трговниски дефицит, знатно повећана корупција, а велики број грађана се задужио, остао без посла, доведен на ивицу пропасти.

 

СТРAТЕШКИ ЦИЉЕВИ НОВЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ДВЕРИ

Разбијање уједињених монопола

 

1. Разбијање уједињених монопола и обезбеђивање нормалних тржишних услова за мала и средња предузећа;

2. Што веће улагање у привреду из буџета;

3. Супституција увоза домаћом производњом;

4. Смањење унутрашњег и спољног дуга до његовог нестанка.

 

РЕШЕЊА И КОНКРЕТНЕ МЕРЕ

Антиглобалистички и антитајкунски порез

 • Формирање нових дугорочних извора финансирања за подстицање домаће производње и развоја инфраструктуре кроз оснивање фонда за одрживи развој којим ће управљати српска дијаспора. Оснивање банке у власништву ПИО фонда чији би се капитал формирао санирањем бројних захватања и позајмица постепеном, строго наменском емисијом динара  
 • Преиспитивање и поништавање сумњивих и спорних приватизација, доношење закона о пореклу имовине и национализација имовине стечене корупцијом, политичким и монополским позицијама

 

`Лек` за кредите индексиране у швајцарцима и еврима

 • Темељна реконструкција банкарског система, доношење новог  закона о банкама и решавање проблема кредита индексираних у страној валути.

 

Укидање зависности од ММФ

 • Раскидање зависног односа од ММФ-а и постизање посебног договора са повериоцима који пристану да отпишу што већи део дуга.

 

Закон о пореклу имовине

 • Преиспитивање и поништавање сумњивих и спорних приватизација, доношење закона о пореклу имовине и национализација имовине стечене корупцијом, политичким и монополским позицијама.

 

Српске реке, шуме и извори да трајно остану - српски

 • Спречавање приватизације стратешких ресурса државе Србије: извора вода, шуме, електроенергетског потенцијала, речних токова и сл.

 

Оштре мере против корупције и монопола

 •  Борба против корупиције и уједињених монопола увођењем оштрих мера које укључују и антиглобалистички и антитајкунски порез.

 

Смањење и платног и трговинског дефицита

 • Супституција увоза подржана од развојне банке, давањем пореских олакшица, увођењем царинских и ванцаринских заштита, чиме би се смањио платно-билансни и трговински дефицит.

 

Министарство за храну

 • Формирање Министарства за храну,  давање субвенција и пореских олакшица, оптимизација процеса извоза хране кроз готове производе  за Русију и друга тржишта.

 

        Произвођачи хране и потрошачи власници прерађивачких фабрика

 • Нови власнички концепт којим би се омогућило да произвођачи и потрошачи хране буду власници над прерађивачким капацитетима  и обнова потрошачког задругарства.

 

Фонд за развој под управом дијаспоре, оснивање банке у власништву ПИО

 • Формирање нових дугорочних извора финансирања за подстицање домаће производње и развоја инфраструктуре кроз оснивање фонда за одрживи развој којим ће управљати српска дијаспора. Оснивање банке у власништву ПИО фонда чији би се капитал формирао санирањем бројних захватања и позајмица постепеном, строго наменском емисијом динара.  

 

Порез од богатих у нове технологије

 • Увођење једноставнијег, ефикаснијег и праведнијег пореског система кроз који би се опорезивали грађани који имају највеће приходе по било ком основу, а тако прикупљена средства усмерила у нове технологије.

 

Обнова научног рада и наменске производње

 • Примена осталих мера кроз обнову наменске производње, обнову научног рада за потребе привреде на иститутима и факултетима, усклађивање образовања са потребама привреде, равномерни регионални развој, поједностављење законских прописа и унапређење државне управе. 

 

(Извод из Економског манифеста Двери кога у целини можете прочитати на нашем интернет сајту www.dverisrpske.com)

 

Информативна служба                                                           

Покрета Двери – За живот Србије

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари