Усвојен Закон о јавним набавкама

ЗАКОН ЋЕ СМАЊИТИ КОРУПЦИЈУ И УШТЕДИ ДРЖАВИ 600 МИЛИОНА И МИЛИЈАРДУ ЕВРА

         СКУПШТИНА Србије усвојила је данас Закон о јавним набавкама, који би, према очекивању предлагача - 138 посланика владајуће већине, требало да смањи корупцију у тој области и да омогући уштеде у државној каси између 600 милиона и милијарду евра.

         Закон, који је подржало 138 посланика, а 34 било против, треба да омогући централизовање јавних набавки и транспарентнији поступак.

         Основни циљ закона јесте ефикасна употреба јавних средстава, прописивањем јасних процедура за доделу јавних уговора и механизама за спречавање корупције и обезбеђење конкуренције.

         Њиме је предвиђена централизација јавних набавки, па ће тако за набавке за државне органе бити задужена Управа за заједничке послове, а начин објављивања огласа о јавним набавкама и процедура доделе уговора усклађен је са директивама ЕУ.

         Новим законом се уводи грађански надзорник, у виду стручњака у области јавних набавки или удружења, који треба да се бави том облашћу као и спречавањем корупције. Његов задатак ће бити и да надгледа поступак јавних набавки уколико је њихова вредност изнад милијарде динара.

         Законом се подстиче примена, а у неким случајевима уводи обавеза електронске набавке, чиме се тежи смањују трошкова и истовремено повећава транспарентност и конкуренција, обавезују наручиоци да на време и тачно планирају набавке и спрече да мењају план, осим у изузетним и оправданим случајевима.

         Циљ је и да се спрече неодговорни да учествују у поступку и изазову штету по јавна средства, прописивањем негативних референци и списка негативних референци, затим да се скрати време потребно за спровођење поступка и спрече неоправдане измене уговора, али и смањи број спорова и поступака ревизије.

         Закон предвиђа и да се ускладе правила јавних набавки у комуналном сектору, као и области одбране и безбедности у складу са одговарајућом директивом ЕУ и да се само изузетно под јасно и недвосмислено утврђеним условима спроводе без примене закона.

         Примена тог правног акта требало би да побољша евиденцију и статистику јавних набавки, повећа обученост и стручност запослених на пословима набавки и побољша контролу кроз већа овлашћења Управе за јавне набавке која треба да врши надзор над применом закона и благовремено реагује на уочене неправилности.

         Закон о јавним набавкама требало би да успостави брз и ефикасан систем ревизије поступака јавних набавки кроз реорганизацију Републичке комисије за заштиту права, затим давањем посебних овлашћења Републичкој комисији и Комисији за заштиту конкуренције која ће имати ефекта на понашање учесника у поступку.

         Те комисије ће имати могућност новчаног кажњавања, поништење уговора, изрицање забране подношења захтева за заштиту права, вођење прекршајног поступка и изрицање мере забране учествовања у поступку јавне набавке.

         Укупна вредност евидентираних јавних набавки у 2011. години у Србији износила је 293,3 милијарде динара, што је око девет одсто БДП, али тај податак треба прихватити са резервом због неевидентираних набавки.

         Закон о јавним набавкама ступиће на снагу осмог дана од објављивања у “Службеном гласнику”, а примењиваће се од 1. априла 2013. године.

         Оштре критике на рачун тог закона током расправе изнели су посланици ЛДП који су навели да стање после његовог усвајања у области јавних набавки неће бити боље и да не верују Влади Србије нарочито након последњих, како су оценили, “скандалозних именовања” за директоре јавних предузећа.

         Иако је постојала могућност и да ДС да подршку закону уколико буде усвојен њихов амандман о оснивању буџетског фонда у износу од 600 милиона евра, та странка је ускратила подршку, јер до тога није дошло.

         Закон нису подржали ни посланици ДСС, јер није прихваћен ниједан од 30 амандмана које су поднели на тај закон.

 

Категорије: 

Коментари