Усвајању буџета за 2017. аплаудирали само посланици владајуће већине

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ БИЋЕ ЗА 69,1 МИЛИЈАРДУ ДИНАРА ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНИХ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА

  • Буџет је пројектован на процени да ће раст БДП бити три одсто, а да ће инфлација износити 2,4 одсто
  • За плате запослених у државној служби предвиђено је 253,7 милијарди динара, што је за 0,8 одсто више него ове године јер ће у јануару запосленим у делу јавног сектора бити повећана примања од три до шест одсто. У јануару ће бити повећане и пензије за 1,5 одсто
  • Буџетски приходи од наплате пореза на додату вредност (ПДВ) по процени Владе Србије износиће 466 милијарди динара, што је повећање од 4,1 одсто у односу на 2016. години, а приходи од акциза 271,4 милијарди динара

        СКУПШТИНА Србије данас је усвојила државни буџет за 2017. годину.

        За усвајање буџета гласала су 153 посланика, 26 је било против, а три уздржана.

        Владајућа већина аплаузом је поздравила усвајање државног буџета.

        Законом о буџету предвиђени су приходи од 1.092,9 милијарди и расходи од 1.162 милијарди тако да ће дефицит износити 69,1 милијарду динара.

        Буџетски дефицит је на нивоу опште државе, када се урачунају сви пројектни зајмови који износе 43,5 милијарди динара, 1,7 одсто бруто домаћег производа (БДП), док је дефицит буџета Републике 1,6 одсто.

        Буџет је пројектован на процени да ће раст БДП бити три одсто, а да ће инфлација износити 2,4 одсто.

        Расходи за укупне капиталне инвестиције у 2017. години на нивоу опште државе износиће 147 милијарди динара, што је 3,3 одсто БДП-а.

        За плате запослених у државној служби предвиђено је 253,7 милијарди динара, што је за 0,8 одсто више него ове године јер ће у јануару запосленим у делу јавног сектора бити повећана примања од три до шест одсто. У јануару ће бити повећане и пензије за 1,5 одсто.

        Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања износиће 232,9 милијарди динара, при чему ће Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање добити 201,6 милијарди динара.

        Расходи за отплату камата износиће 133,9 милијарди динара и мањи су за шест милијарди динара него у 2016. години.

        Трошкови за набавку роба и услуга биће 105,9 милијарди динара, за социјалну заштиту 115,6 милијарди, а за субвенције 84,4 милијарде.

        Порески приходи у 2017. години предвиђени су у износу од 916,8 милијарди динара, а непорески 162,2 милијарде динара. Очекиване донације су 13,5 милијарди динара, односно 1,2 одсто укупних прихода буџета.

        Приходи буџета по основу пореза на доходак требало би да износе 56 милијарди динара, 14,3 одсто више него у 2016. години. Од пореза на зараде планирани су приходи од 29,2 милијарде динара, а од пореза на добит 74,4 милијарде динара, нешто више него ове године.

        Буџетски приходи од наплате пореза на додату вредност (ПДВ) по процени Владе Србије износиће 466 милијарди динара, што је повећање од 4,1 одсто у односу на 2016. години, а приходи од акциза 271,4 милијарди динара.

        Бета

Категорије: 

Коментари