Одобрено 225 милиона евра

СКУПШТИНА ДАЛА ГАРАНЦИЈЕ ЗА ЗАДУЖИВАЊЕ ТРИ ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА: СРБИЈАГАС, ГАЛЕНИКА И ЈАТ

         ГАРАНЦИЈЕ су одобрене за задуживање Србијагаса за 200 милиона евра, од чега су 30 милиона намењени пројекту Јужни ток, а остали део за финансирање текуће ликвидности.

         Одборено је задуживање Галенике за 15 милиона евра, и Јат-а за 10 милиона евра, а зајам је намењен за рефинансирање постојећих краткорочних обавеза тих предузећа.

         Скупштина је усвојила и измене Закона о енергетици којим се пооштравају услови које подносиоци захтева за добијање енергетских дозвола морају испунити, односно предвиђа одређене обавезе које ће инвеститори морати да испуне да би задржали добијену енергетску дозволу.

         Имаоци енергетских дозвола имаће обавезу да непосредно после стицања дозвола, а најаксније у року од шест месеци покрену поступак за добијање потребних дозвола по закону којим се уређује област грађевинарства.

         Измене закона требало би да онемогуће да се, поред одредбе о непреносивости енергетских дозвола, склапају симуловани правни послови ради преноса дозвола са једног титулара на друго лице, као и ненаменска употреба катастарских парцела.

         Проширена је и надлежност електроенергетске инспекције Министарства енергетике ради увида министарства у коришћење катастарске парцеле на којој би требало да се налази енергетски објекат.

         Измене Закона о енергетици, за које је гласао 131 посланик владајуће већине, а 27 посланика било је против, ступиће на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“.

         Парламент је потврдио Споразум са Италијом о сарадњи у области енергетике.

 

Категорије: 

Коментари