Декриминализована клевета, ново дело злоупотреба у набавкама

У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ УСВОЈЕН НИЗ ИЗМЕНА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА

         СКУПШТИНА Србије усвојила је данас измене Кривичног законика којима је декриминализована клевета, уведено ново кривично дело злоупотреба у јавним набавкама и строже кажњавање злочина из мржње. 

         За измене је гласало 139 посланика владајуће већине, против је било 15 посланика, а није гласао 21 посланик.

         У случају злоупотреба предвиђено је кажњавање и онога ко води процес јавне набавке и понуђача, а прописан је и тежи облик кажњавања у зависности од вредности јавне набавке.

         Уводи се обавезна отежавајућа околност за кривична дела учињена из мржње због припадности раси или вероисповести, националне или етничке припадности, пола, сексуалне оријентације или родног идентитета, ради строжег кажњавања.

         Изменама Кривичног законика уведено је ново кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, од кога је раздвојено кривично дело злоупотреба службеног положаја које је искључиво везано са располагањем државном имовином и имовином јавних предузећа тако што је одговорност службених лица већа, а прописане казне строже.

         Одговорна лица су на функцијама у приватним предузећима и одговарају по посебном кривичном делу само ако су противправним деловањем прибавили противправну имовинску користи.

         Амандманом скупштинског Одбора за правосуђе превиђено је да се до 15. априла 2013. одложи почетак примене одредаба које се односе на ново кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица и на кривично дело злоупотреба службеног положаја.

         То одлагање тражили су правосудни органи, јер је у току већи број поступака за кривично дело злоупотребе службеног положаја, па је неопходно обавити одговарајућу реквалификацију кривичног дела у тим поступцима.

         Утврђено је да је за претње нападом на новинаре запрећена казна затвора од шест месеци до пет година затвора. До сада је за то кривично дело било предвиђена казна од једне до осам година затвора.

         Прецизирана је и одреда о условном отпусту која предвиђа да ће осуђеног који је издржао две трећине затворске казне суд условно отпустити са издржавања казне ако се у току казне тако поправио да се може очекивати и да ће се на слободи добро владати, а нарочито да до истека времена за које му је изречена казна не учини ново кривично дело.

         То ће се односити на осуђене до десет година затвора.

         За одговорно лице у правном лицу и предузетника који не плаћају доприносе за обавезно социјално осигурање и друге дажбине предвиђена је казна до три године затвора и новчана казна.

         Брише се кривично дело недозвољено коментарисање судских одлука, које је било уведено изменама Кривчног законика усвојеним 2009. Укида се и кривично дело несавесног рада у привредном пословању.

         Прописано је и ново кривично дело договарања исхода спортског такмичења, као и кривично дело помагање у злоупотреби права на тражење азила у другој држави.

         Уведена је и нижа граница новчаног износа за ситне крађе која је са 15.000 динара смањена на 5.000 динара.

         Посланици ће данас гласати о више законских предлога, а потом ће почети и нову седницу на чијем дневном реду је и Предлог закона о јавним набавкама.

         Гласаће се и о изменама Закона о планирању и изградњи и о изменама Закона о подстицању грађевинске индустрије у условима економске кризе које предвиђају продужење важења тог закона до краја 2014. године.

         Скупштина ће се изјаснити и о учешћу и годишњем плану употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама, као и о саставу сталне делегације у Парламентарној скупштини Организације договора о колективној безбедности.

         После гласања, парламент у 12 сати треба да почне нову седницу на чијем дневном реду је, поред Предлога закона о јавним набавкама који је поднела група од 138 посланика, и Предлог закона о Развојном фонду Војводине који је поднела Скупштина Војводине.

         Посланици на новој седници треба да размотре и измене Закона о енергетици које је поднела Влада Србије, као и потврђивање Споразума с Владом Италије о сарадњи у области енергетике.

         На дневном реду је и давање гаранције за задуживање Србијагаса ради реализације пројекта Јужни ток, као и давање гаранција за задуживање Галенике и Јат ервејза (Аирwаyс).

         Скупштина ће размотрити и одлуку о избору чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Србије коју је поднео скупштински Одбор за културу и информисање.

Извор: Агенције

 

Категорије: 

Коментари